WELLTURES GLOBAL ŞİRKET GİZLİLİK POLİTİKASI

WELL TURES MEDİKAL KOZMETİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ("Welltures Global") olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla internet sitemizi kullanan üyelerimizin ve son tüketicilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Politikanın amacı, Welltures Global tarafından işletilmekte olan www.welltures.com alan adlı internet sitesi ile wellturesglobal.com web tabanlı uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Welltures Global ile paylaşılan veya Welltures Global’in, İlgili Kişinin Platformu kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
A. HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR? KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI NEDİR?
A.1. Siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; Sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; Satın alma tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Platformun güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, sabit hat telefon numaranız, cep telefonu numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; Sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi toplamakta, saklamakta işlemekte ve talebiniz halinde imha etmekteyiz.
A.2. Bu veriler haricinde, Platform ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta saklamakta işlemekte ve talebiniz halinde imha etmekteyiz.
A.3. Bu kişisel verileri Platformda sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun ve azami üst noktalarda bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.
A.4. Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik tüketici sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.
A.5. Ürün bedellerini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu Welltures Global görmemekte, toplamamakta ve/veya işlememektedir. Bu tip bilgiler doğrudan Welltures Global’in sanal POS sistemi anlaşması bulunan bankalara iletilmiş olmaktadır. Bununla birlikte, sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri de hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.
A.6. Welltures Global, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
A.7. Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ve diğer Welltures Global hukuki danışmanları ile paylaşabiliriz. Welltures Global, Platformu ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Güvenliğiniz ve Welltures Global’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.
A.8. Kişisel verileriniz, zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ya da yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir. 
B. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?
B.1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
•   Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
B.2. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, İlgili Kişiler tarafından Platformda yer alan Gizlilik Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Welltures Global, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Welltures Global’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
C. KİŞİSEL VERİLER NE SÜREYLE SAKLANMAKTADIR?
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; Onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl; Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Daha fazla ve detaylı bilgi için www.welltures.com üzerinde belirtilen iletişim noktalarından şirketimizle irtibata geçebilirsiniz.